Deze website maakt gebruik van cookies Meer informatie sluiten
Aanmelden nieuwsbrief

Aansprakelijkheidsverzekering

Als de club geen eigen WA-verzekering heeft, dan is zij niet verzekerd tegen aansprakelijkheid. Je vereniging kan voor allerlei zaken aansprakelijk worden gesteld, door leden, bezoekers, leveranciers of vrijwilligers. Zonder aansprakelijkheidsverzekering kan dat flink in de papieren lopen. De aansprakelijkheidsverzekering kan uiteraard niet voorkomen dat u aansprakelijk wordt gesteld, maar beperkt wel de financiële risico’s.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Ook al zet je je als bestuurder of toezichthouder  maximaal in voor de club, fouten kunnen er altijd insluipen. Het is extra vervelend als je daar ook nog eens persoonlijk aansprakelijk voor wordt gesteld. In deze gevallen beperkt of voorkomt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering de financiële gevolgen van claims en proceskosten.

Ongevallenverzekering

Tijdens een clubtoer kan het mis gaan en kunnen leden een ongeval krijgen. Ook als leden werkzaamheden verrichten voor de club kan het noodlot toeslaan. Soms met invaliditeit of overlijden als gevolg. Met een ongevallenverzekering kan een club in deze situaties een uitkering bieden aan de persoon in kwestie of de nabestaande.

Documenten

KNMV Verzekeringen is een handelsnaam van Aon. Neem voor meer informatie over het clubpakket contact op met  Emma van der Meulen van Aon tel: 071 3643 174.