Deze website maakt gebruik van cookies Meer informatie sluiten
Aanmelden nieuwsbrief

Geluidsnorm MX

 • Wat is de geluidsnorm?

  In mei 2010 hebben de KNMV en de MON een convenant gesloten waarin werd afgesproken dat met ingang van 1 januari 2011 de maximaal toegestane geluidsproductie in de motocross met 6 dB(A) zou worden verlaagd. Vanaf 1 januari 2011 is de maximale toegestane geluidsproductie in de motocross 94 dB(A).
 • Waarom is de geluidsnorm noodzakelijk?

  De KNMV en MON ondersteunen al vele jaren clubs actief om bestaande accommodaties open te houden. Helaas lukt dit niet altijd. Een aantal is in de afgelopen jaren gesloten. De groei van het aantal licentiehouders (sporters) gaat echter door en zorgt voor een steeds grotere druk op de nog bestaande circuits. Bij provincies en gemeentes wordt gesproken over het behoud van deze accommodaties. Het grootste struikelblok blijkt keer op keer het geluid te zijn. Alleen door de geluidsproductie fors omlaag te brengen is het mogelijk om meerdere circuits voor sluiting te behoeden.
 • Hoe zijn jullie bij 94 dB(A) gekomen?

  In de afgelopen jaren is de geluidsnorm regelmatig met 1 of soms 2 dB(A) naar beneden gebracht waarbij de KNMV en MON andere normen hanteerden. Omdat bij veel circuits het water aan de lippen staat en een jaarlijkse vermindering van 1 of 2 dB(A) onvoldoende zou zijn om het circuit open te houden, is besloten om te onderzoeken wat technisch qua geluidsreductie haalbaar zou zijn. Zowel vanuit de KNMV als de MON zijn verschillende commissies bij dit traject betrokken geweest (Motocross Commissie, Commissie ROM, Technische Commissie). Een erkend geluidsonderzoek bureau heeft van de KNMV en de MON de opdracht gekregen om metingen te verrichten met verschillende motoren en verschillende dempers. Via dit onderzoek werd duidelijk dat een reductie van 6 dB(A) haalbaar zou moeten zijn.
 • Welke meetmethode wordt gehanteerd?

  Zowel de KNMV als de MON maken gebruik van het geautomatiseerde geluidmeetsysteem Munisense. Op de plek waar geluid van de passerende rijders in de baan wordt gemeten, daar worden twee geluidmicrofoons geplaatst die draadloos in verbinding staan met een speciaal sofwtareprogramma wat geluid meet. Ook is het transpondersoftware van Mylaps hieraan gekoppeld. Door het berekenen van de geluidswaarde als rijders de geluidsmeters passeren, komt er een gemiddelde geluidswaarde uit. Deze wordt in de computer bijgehouden en vanwege de koppeling met de transponder wordt de gemeten geluidswaarde aan de passerende rijder(s) toegewezen. Voor deze meetmethode geldt dat de geluidsproductie per motor maximaal 94 dB(A) mag zijn. Hierbij wordt een (kleine) marge van maximaal 2 dB(A) gehanteerd.
 • Wordt de geluidsnorm in de toekomst nog verlaagd?

  Nee, dat zal niet gebeuren. Het is niet uit te sluiten dat in de toekomst de norm wel verder aangescherpt zal worden.
 • Geldt de geluidsnorm alleen bij trainingen?

  Nee, deze norm geldt sinds 1 januari 2011 voor alle (club)trainingen én wedstrijden (club, district, regionaal en nationaal) met uitzondering van het ONK van de KNMV en wedstrijden verreden onder auspiciën van de FIM, FIM Europe en IMBA. Alle buitenlandse rijders, maar ook de Nederlandse deelnemers aan het ONK moeten tijdens de trainingen op een Nederlands circuit voldoen aan de norm van 94 dB(A).
 • Wat is de rol van de club?

  De club of degene die de vergunning voor het betreffende circuit heeft, is verplicht om de eisen die in de vergunningen staan opgenomen na te leven. Ook is de club verplicht om de geluidsnorm van 94 dB(A) te handhaven. Als daarbij de reglementen van de KNMV en/of MON gevolgd worden, dan krijgt een rijder een reglementaire sanctie opgelegd als zijn motor tussen de 94 en 97 dB(A) produceert. De rijder kan dan aan de slag om zijn motor stiller te maken. Produceert de motor meer dan 97 dB(A) dan moet de rijder het circuit direct verlaten en in wedstrijdverband volgt diskwalificatie. Er zijn clubs die in 2013 ook het Munisensesysteem gaan aanschaffen en dit systeem gebruiken op al hun dagen dat het circuit open is voor vrije trainingen, club-, streek-, dmx wedstrijden. De KNMV zet het Munisensesysteem op alle jeugd-, nationale- en ONK motocrosswedstrijden in.
 • Wat is de rol van de sporter?

  Jouw rol is zeer belangrijk! Jij bent immers degene die er voor moet zorgen dat de motor voldoet aan de gestelde eisen. Mocht uit de metingen blijken dat je motor teveel geluid produceert en een van de vrijwilligers wijst je daar op, reageer je frustratie dan niet op die persoon af! Realiseer je dat ook deze vrijwilliger ervoor probeert te zorgen dat jij, en met jou alle crossliefhebbers, nu en in de toekomst kunnen blijven genieten van deze mooie sport!