Deze website maakt gebruik van cookies Meer informatie sluiten
Aanmelden nieuwsbrief

Agenda ALV 31 mei

Op woensdag 31 mei wordt de Ledenraadsvergadering van de KNMV gehouden in Nationaal Sportcentrum Papendal aan de N224 in Arnhem. De vergadering begint om 19:30 uur en alle KNMV-leden hebben op vertoon van een geldig lidmaatschapskaart toegang tot de vergadering. Stemrecht hebben alleen de leden van de Ledenraad.

 Agenda Ledenraadsvergadering 31 mei: 

 1. Opening door Algemeen Voorzitter
 2. Vaststelling agenda
 3. Goedkeuring notulen Ledenraadsvergadering 10 december 2016
 4. Vaststelling aanwezigen vanuit Ledenraad
 5. Verslag stemcommissie
 6. Jaarverslag 2016
  • Terugblik 2016 door directeur
  • Vaststelling jaarverslag 2016
 7. Jaarrekening 2016
  • Toelichting door penningmeester
  • Verslag Financiële Commissie
  • Vaststelling jaarrekening 2016
 8. Verkiezingen
  • Bestuur: aftredend en herkiesbaar is Frank van der Linden
  • Financiële Commissie: aftredend en niet herkiesbaar is Albert Prins. Voorgesteld wordt Evert Oosterhuis te benoemen tot lid van de Financiële Commissie.

  • PAUZE
 9. Invulling Ledenraadsvergadering nieuwe stijl conform voorstel (diverse sprekers)
 10. Rondvraag en sluiting

Trefwoorden

Meer nieuws