Deze website maakt gebruik van cookies Meer informatie sluiten
Aanmelden nieuwsbrief

Veelgestelde vragen - Reis

 • Waar is de reisverzekering geldig?

  Deze verzekering biedt dekking in de gehele wereld. In Nederland geldt de verzekering alleen als u:

  • Vanaf huis rechtstreeks op weg bent naar het buitenland
  • Vanuit het buitenland rechtstreeks op weg bent naar huis
  • Op vakantie bent in Nederland en minimaal één overnachting geboekt heeft.

  De volledige omschrijving leest u in de polisvoorwaarden.

 • Zijn kinderen ook verzekerd op de doorlopende reisverzekering als zij zelfstandig op vakantie gaan?

  Ja, kinderen kunnen gebruik maken van de doorlopende reisverzekering als zij zelfstandig op vakantie zijn. Kinderen moeten wel inwonend zijn of door co-ouderschap elders in Nederland wonen. Ook kinderen die voor het volgen van een opleiding uitwonend zijn in Nederland, zijn verzekerd als zij zelfstandig op vakantie gaan. U moet bij het aanvragen van de verzekering wel aangeven dat u kinderen wilt meeverzekeren.

 • Ik wil met mijn kinderen op vakantie, maar zij staan ingeschreven op het adres van mijn ex-partner. Zijn ze verzekerd?

  Ja, uw kinderen zijn verzekerd als zij door co-ouderschap elders in Nederland wonen.

 • Tot welke leeftijd zijn de kinderen meeverzekerd?

  Er is geen leeftijdsgrens. Kinderen zijn meeverzekerd als zij inwonend zijn of door co-ouderschap elders in Nederland wonen. Ook kinderen die voor het volgen van een opleiding uitwonend zijn in Nederland, zijn verzekerd. U moet bij het aanvragen van de verzekering wel aangeven dat u kinderen wilt meeverzekeren.

 • Een gezamenlijke reisverzekering voor Lat-relaties, kan dat?

  Nee, dit kan niet. De verzekerden moeten op hetzelfde adres wonen.

 • Wat is verzekerd?

  Vanuit de basisdekking krijgt u altijd hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan uw gezin, bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden. U kunt de verzekering uitbreiden met dekkingen voor Bagage, Geneeskundige kosten, Vervangend vervoer en repatriëring, Bijzondere sporten, Ongevallen, Annuleringskosten en Afkoop eigen risico van huurauto's. De volledige omschrijving leest u in de polisvoorwaarden.

 • Wat is niet verzekerd?

  Naast de algemene uitsluitingen zoals molest, fraude of bedrog geeft deze verzekering geen dekking voor situaties zoals opzet, misdrijf, wedstrijden met motorvoertuigen en gebruik van alcohol of verdovende middelen. Het volledige overzicht wat niet verzekerd is leest u in de polisvoorwaarden.

 • Is het belangrijk om geneeskundige kosten mee te verzekeren?

  Ja, wij adviseren altijd de dekking Geneeskundige kosten mee te verzekeren. Uw zorgverzekering vergoedt namelijk niet altijd alle geneeskundige kosten in het buitenland. De volledige omschrijving van de dekking leest u in de polisvoorwaarden.

 • Kunnen Vervangend vervoer en repatriëring worden meeverzekerd?

  Ja, u kunt de verzekering uitbreiden met de dekking Vervangend vervoer en repatriëring. Bij pech met uw eigen auto, camper of motor bent u verzekerd van hulp door de alarmcentrale. We vergoeden vervangend vervoer en vervoer van uw kapotte vervoermiddel. De volledige omschrijving leest u in de polisvoorwaarden.

 • Kunnen Bijzondere sporten worden meeverzekerd?

  Ja, u kunt de verzekering uitbreiden met de dekking Bijzondere sporten.

 • Wat zijn bijzondere sporten?

  Bijzondere sporten zijn sporten op sneeuw en ijs, bergsport, luchtsport, watersport en andere sporten met een meer dan normaal risico. De volledige beschrijving leest u in de polisvoorwaarden.

 • Kan ik Ongevallen meeverzekeren?

  Ja, u kunt de verzekering uitbreiden met de dekking Ongevallen. U krijgt dan een uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

 • Kunnen Annuleringskosten worden meeverzekerd?

  Ja, u kunt de verzekering uitbreiden met de dekking Annuleringskosten. Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwacht niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die u al heeft gemaakt en niet terugkrijgt. De volledige beschrijving leest u in de polisvoorwaarden.

 • Is het eigen risico voor schade aan een gehuurd motorrijtuig ook verzekerd?

  Als u schade heeft aan een gehuurde personenauto, motorfiets of camper, geldt in de meeste gevallen een eigen risico. Tegen een premietoeslag kan het eigen risico worden meeverzekerd. De vergoeding bedraagt maximaal EUR 1.000,- per gebeurtenis. De volledige omschrijving leest u in de polisvoorwaarden.

 • Hoeveel dagen mag ik maximaal aaneengesloten op vakantie met de doorlopende reisverzekering?

  U bent standaard verzekerd voor een reisduur van maximaal 60 dagen aaneengesloten. Als u dit aantal niet voldoende vindt, dan kunt u kiezen voor een reisduur van 180 of 360 dagen.

 • Wat zijn de verplichtingen bij overlijden, een ongeval of ziekenhuisopname?

  U moet dit zo snel mogelijk melden. Daarnaast moet u alle informatie aan verzekeraars geven en alle vragen naar waarheid beantwoorden. De volledige beschrijving van uw verplichtingen leest u in de polisvoorwaarden.

 • Moet ik mijn polisblad meenemen op vakantie?

  Nee, dat hoeft niet. In noodgevallen heeft u uw polisnummer en het alarmnummer nodig. Zorg er dus voor dat u deze nummers altijd meeneemt op reis. Sla ze bijvoorbeeld ook op in uw mobiele telefoon.

 • Heb ik een verzekeringspas nodig?

  Nee, wij geven geen verzekeringspasjes af. In noodgevallen heeft u uw polisnummer en het alarmnummer nodig. Zorg er dus voor dat u deze nummers altijd meeneemt op reis. Sla ze bijvoorbeeld ook op in uw mobiele telefoon.

 • Ik wil geen wintersportdekking. Kan dat?

  Nee, de dekking voor wintersport is standaard inbegrepen in de basisdekking. U kunt deze reisverzekering niet zonder wintersportdekking afsluiten.

 • Mijn zoon/dochter gaat met school naar het buitenland, is dit verzekerd?

  Nee, dit is niet verzekerd. Uitsluitend reizen met een recreatief karakter vallen binnen de dekking van deze verzekering.

 • Mijn zoon/dochter gaat een talencursus volgen in het buitenland, is dit verzekerd?

  Nee, dit is niet verzekerd. Uitsluitend reizen met een recreatief karakter vallen binnen de dekking van deze verzekering.

 • Mijn zoon/dochter gaat studeren/stage lopen in het buitenland, is dit verzekerd?

  Nee, dit is niet verzekerd. Uitsluitend reizen met een recreatief karakter vallen binnen de dekking van deze verzekering.

 • Mijn zoon/dochter gaat vrijwilligerswerk doen in het buitenland, is dit verzekerd?

  Nee, dit is niet verzekerd. Uitsluitend reizen met een recreatief karakter vallen binnen de dekking van deze verzekering.

 • Kan ik de verzekering ook afsluiten als ik in het buitenland woon?

  Nee, u moet in Nederland wonen. Verhuist u naar het buitenland? Dan eindigt de verzekering zodra u niet meer in Nederland woont. 

 • Kan ik mijn doorlopende reisverzekering beëindigen en wat is dan de opzegtermijn?

  U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

 • Heb ik bedenktijd na het afsluiten van de doorlopende reisverzekering?

  Als u de verzekering niet wilt, laat u dit dan binnen 14 dagen na ontvangst van de polis weten. Wij beëindigen uw verzekering dan kosteloos.

 • Worden er poliskosten in rekening gebracht?

  Nee, bij het afsluiten, tussentijds wijzigen of beëindigen van de reisverzekering worden geen poliskosten in rekening gebracht.