Deze website maakt gebruik van cookies Meer informatie sluiten
Aanmelden nieuwsbrief

rechtsbijstand

Basisdekking rechtsbijstandverzekering

Wonen en Consumptie

De module Wonen dekt juridische kosten, die gemaakt worden bij conflicten over je woning. Vooral bij de aankoop van nieuwbouw moet er veel geregeld worden en dat gaat vaak niet zonder horten of stoten. Denk hierbij aan onenigheid met de overheid over de bouwvergunning, een geschil met de buren over de erfafscheiding of gedwongen juridische stappen nadat je keuken verkeerd is ingemeten. Tot de basisdekking behoort ook de module Consument. Hiermee ben je gedekt voor de juridische kosten die gemaakt worden bij problemen met bijvoorbeeld online aankopen of problemen met je leverancier van energie, telefoon of internet. Daarnaast word je geholpen bij het verhalen van schade die door een ander is toegebracht. Ook geschillen over een erfenis vallen onder de basisdekking.

Aanvullende dekkingen

Verkeer en Reizen

Met de dekking Verkeer en Reizen ben je verzekerd van professionele rechtshulp voor geschillen die voortkomen uit deelname aan het verkeer.

Werken en Sociale verzekeringen

Je kunt rechtsbijstand vragen in een geschil dat je als werknemer met jouw werkgever hebt. Ook heb je dekking voor geschillen over sociale verzekeringsuitkeringen of sociale voorzieningen.

Mediation

Verzekerd is bijstand door een mediator bij echtscheiding. Ook het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding hoort hierbij. Deze bijstand wordt uitsluitend aan beide partners gegeven. De kosten zijn gemaximeerd tot EUR 3.000,-.

Fiscaal, Vermogen en Pensioenen

Deze dekking geeft recht op rechtbijstand bij onenigheid over belasting, heffing en vermogensbeheer met in Nederland toegelaten instellingen. Maar denk ook aan geschillen met financiële instellingen over je eigen woning of over pensioenaanspraken en -uitkeringen.

Wachttermijn

Er geldt een standaard wachttermijn van 3 maanden voor zaken die niet direct aansluitend op een andere rechtsbijstandverzekering verzekerd waren. Dit betekent dat gebeurtenissen die zich voordoen in de eerste drie maanden na afsluiten van de verzekering niet zijn gedekt. In een aantal specifieke situaties geldt een afwijkende wachttijd, namelijk:

  • Voor de module Verkeer en Reizen geldt geen wachttijd.
  • Voor arbeidsrechtelijke geschillen geldt een wachttijd van 6 maanden.
  • Voor onteigening geldt een wachttijd van 12 maanden.
  • Voor mediation geldt een wachttijd van 3 jaar.

De rechtshulp wordt verleend door juristen van DAS. De vergoeding voor externe kosten bedraagt, tenzij anders aangegeven, maximaal EUR 20.000,-.

Direct premie berekenen

Samenstelling huishouden: