Deze website maakt gebruik van cookies Meer informatie sluiten
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden als club

Foto: Kees Siroo Foto: Kees Siroo

Het lidmaatschap van de KNMV biedt een motorclub vele voordelen. Al meer dan driehonderd clubs weten dit en zijn lid van de KNMV! Op deze pagina vind je het bestuursopgaveformulier en de uitleg van de aanmeldingsprocedure.

Lid worden met je motorclub? Download het Bestuursopgaveformulier.

Hoe werkt de aanmeldingsprocedure?

1. Clubs die lid willen worden, moeten het Bestuursopgaveformulier volledig ingevuld opsturen naar de KNMV, t.a.v. afdeling Clubondersteuning en Reizen, Postbus 650, 6800 AR in Arnhem. Stuur ook een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een kopie van de statuten van de vereniging mee.

2. De KNMV legt het verzoek om lid te worden vervolgens neer bij het bestuur van het district waaronder de betreffende club valt. Er zijn vijf districten: Noord, Oost, Midden, Zuid en West.

3. Als het KNMV Bondsbureau toestemming van het districtbestuur heeft ontvangen, is het lidmaatschap akkoord en krijgt de club een welkomstpakket. Hierin zitten:

  • Certificaat van het lidmaatschap van de club.
  • Welkomstbrief met daarin het clubnummer van de club. Dit nummer wordt bepaald door de statutaire vestigingsplaats van de club.
  • KNMV-vlag.
  • Cd-rom met het KNMV-logo in diverse extensies, bijvoorbeeld voor gebruik op de website van de club en in gedrukte media.
  • Factuur voor de contributie. Naast de contributie van de club is ook het KNMV-lidmaatschap van de voorzitter, penningmeester en secretaris van de vereniging inbegrepen.

4. De bevestiging van de aanmelding wordt naar het districtbestuur gestuurd.

Contributie

De contributie bedraagt € 188,- per jaar. Bij aanmelding tijdens een lopend kalenderjaar, wordt het contributiebedrag naar rato berekend.