Deze website maakt gebruik van cookies Meer informatie sluiten
Aanmelden nieuwsbrief

Vrijwilligers

Foto: Merlijn Doomernik Foto: Merlijn Doomernik

Vrijwilligers vervullen een belangrijke taak bij de KNMV. Zij zijn de ogen en oren van de afdeling Clubondersteuning en afdeling Opleidingen. Waar en in welke functies zijn onze vrijwilligers actief?

Commissie Recreatief Motorrijden (CRM)

Dit is een uitvoerend orgaan voor zowel de KNMV-reizen, de Toerhuldiging, het Officialscongres en voor de toercommissarissen. Zij doen, gevraagd en ongevraagd, voorstellen die passen binnen het meerjarenplan van de KNMV en door het bestuur beoordeeld worden.

Toercommissaris in een KNMV-district

Er zijn toercommissarissen actief in alle vijf districten van de KNMV: Noord (Groningen, Friesland, Drenthe), Oost (Overijssel en Gelderland), Midden (Utrecht, Noord-Holland en Flevoland), West (Zuid-Holland en Zeeland) en Zuid (Noord-Brabant en Limburg). Toercommissarissen bezoeken motorclubs in hun eigen district. Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor deze clubs en koppelen hun bevindingen terug naar de KNMV. Ook geeft een toercommissaris advies en coördineert hij of zij de KNMV-toerkalender op districtsniveau.

Reisbegeleider

De KNMV organiseert reizen voor haar leden. De reisbegeleiders zetten de routes uit voor Garmin-navigatiesystemen. Ook verzorgen ze de deelnemersinformatie en de dagjournaals voor de reisdeelnemers. Tijdens de reis is de reisbegeleider het aanspreekpunt voor de deelnemers en hotelpersoneel. Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je eerst een jaar aspirant-official zijn.

Adviesraad Verkeer

Deze klankbordgroep bespreekt in welke ontwikkelingen de KNMV een actieve rol zou moeten spelen in de nationale en internationale lobby. De adviesraad bestaat uit een secretaris namens het bondsbureau en een aantal vrijwilligers die werken in de wereld van het motorrijden of daarbij betrokken zijn. Alle leden hebben een eigen portefeuille, zoals politiek, wet, internationale ontwikkelingen, justitie, ongevalonderzoek en contacten met lagere overheden. Er wordt ongeveer drie keer per jaar vergaderd.

Werkgroep opleidingen

Deze werkgroep houdt zich bezig met de inhoudelijke ontwikkelingen rond KNMV Gediplomeerde rijinstructeurs (KGI'ers) en de voortgezette rijopleidingen (VRO’s). De groep bestaat uit vrijwilligers die voor hun werk te maken hebben met rijopleidingen. Er zijn vier vergaderingen per jaar, die worden bijgewoond door de medewerkers van de afdeling Rijopleidingen.

Klankbordgroep Vrijwilligers

De vrijwilligers die zitting hebben in de Klankbordgroep Vrijwilligers zijn allemaal als official actief binnen de KNMV. De groep heeft als taak om gevraagd en ongevraagd advies aan de KNMV te geven en mee te denken over een actief vrijwilligersbeleid. Bekijk hier welke officials in de klankbordgroep zitting hebben.

Wat doet de KNMV haar voor vrijwilligers?

De KNMV ondersteunt vrijwilligers zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Zo krijg je speciale KNMV-kleding in bruikleen, zodat je goed herkenbaar bent op evenementen.Verder profiteer je van een speciaal lidmaatschapstarief voor vrijwilligers (in 2017: € 25,- per kalenderjaar).

KNMV Officialscongres

Elk jaar vindt het KNMV Officialscongres plaats, dat altijd rond een interessant dagthema wordt georganiseerd. Ook is er ruim de tijd om in een ontspanning setting in contact te komen met andere officials en ervaringen uit te wisselen.

Kortom: vrijwilliger zijn bij de KNMV is een heel leuke tijdsbesteding als je van motorrijden houdt en in een harmonieuze en sociale omgeving met mensen wilt omgaan.

Paddockstand

Regelmatig ontvangen vrijwilligers de nieuwsbrief 'Paddockstand'.

Word vrijwilliger bij de KNMV

Bij de KNMV is er altijd plaats voor enthousiastelingen met een passie voor gemotoriseerde twee- of driewielers. Wil je ook vrijwilligerswerk doen bij de KNMV? Neem vrijblijvend contact met ons op via 026-352 8510. In de vacaturebank vind je welke functies momenteel beschikbaar zijn.